Search This Blog

Wednesday, November 24, 2010

Setiap pelayan bertanya,"Boleh angkat yang kosong?" Mendadak semua memegang hatinya masing-masing.